Associació pel Foment de la Igualtat de Gènere

L’Associació pel Foment de la Igualtat de Gènere (AFIG) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure i fomentar la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida pública i privada.

Els valors que impregnen el nostre treball són la igualtat efectiva entre les dones i els homes, el respecte a la dignitat humana i a la integritat dels éssers humans, la solidaritat, la llibertat, la tolerància, el respecte i la no discriminació.

Disposem d'un servei d'atenció psicològica a dones on s'ofereix la possibilitat de rebre tractament per a solucionar els problemes que puguin patir en l'àmbit familiar, de parella, laboral o social. Tanmateix, oferim atenció psicològica a adolescents i joves per resoldre els seus problemes en l’àmbit familiar, educatiu, afectiu, sexual, laboral o social.

Prestem un servei d'assessoria jurídica a dones afectades per alguna problemàtica judicial en el qual s'ofereix informació general i orientació jurídica individualitzada en matèria de dret de família, civil o penal.

Facilitem la inserció sociolaboral de dones en risc d'exclusió social: dones sense recursos, dones grans, dones amb problemes d'addiccions, dones immigrants i persones transsexuals, mitjançant accions d'acompanyament social, seguiment individual, informació i la facilitació d'instruments i estratègies per a la recerca i el manteniment d'ocupació.

Proporcionem atenció psicosocial a menors i persones grans víctimes de violència familiar per contribuir a la seva recuperació psíquica, física i social. D'altra banda, disposem d'un servei d'atenció i intervenció amb homes que manifestin problemes d'agressivitat i violència en la convivència dins de la llar i que, voluntàriament, vulguin modificar el seu comportament. La nostra atenció també va dirigida a aquelles famílies que es troben en risc d'exclusió social i a aquelles en les quals s'ha produït un maltractament cap als seus fills o filles, ha cessat la violència i desitgen normalitzar la situació familiar.

D'altra banda disposem d'un servei dirigit al col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB) en el que se'ls facilita ajuda, orientació i informació respecte a dubtes, problemes o possibles discriminacions respecte a la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Amb la col·laboració de:
Membre de:
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
AFIG - Associació pel Foment de la Igualtat de Gènere